FIRMA
 

Nazwa: Kancelaria Brokerska TASK
Forma prawna: Spółka z o.o.

Adres: 41 -506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44
Tel.: 032/348-24-11
e-mail: biuro@broker-task.pl

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
NIP: 627-001-28-78
REGON: 008436116
KRS: 0000008649

Skład Zarządu:
Tadeusz Szombara - Prezes Zarządu
Katarzyna Czajkowska - Wiceprezes Zarządu
Sabina Krawczyk - Wiceprezes Zarządu

KANCELARIA BROKERSKA TASK Spółka z o. o. prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 1001/01 z dnia 8 maja 2001 roku.

HISTORIA

Początki naszej działalności sięgają 1992 roku, kiedy powstała Multi Agencja Ubezpieczeniowa "Koncept" założona przez zawodowych ubezpieczeniowców i specjalistów tej branży. Od tego czasu firma sukcesywnie zdobywała cenne doświadczenia oraz powiększała portfel klientów.

W 2001 r właściciel firmy zadecydował o zmianie formy prowadzenia działalności i po uzyskaniu uprawnień pozwalających na prowadzenie działalności brokerskiej założył Kancelarię Brokerską TASK Spółka z o. o. jako niezależny podmiot gospodarczy świadczący usługi brokerskie. Od tego czasu firma rozwijała się w zakresie kompleksowej i w pełni profesjonalnej obsługi brokerskiej oraz odnotowała na swoim koncie wiele sukcesów związanych z pozyskiwaniem nowych klientów. W roku 2004 do spółki przystąpił kolejny udziałowiec wyspecjalizowany w dziedzinie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz w zakresie obsługi szkód, wnosząc jednocześnie portfel swoich klientów.

Z myślą o naszych klientach stale i konsekwentnie monitorujemy rynek ubezpieczeniowy tak, aby umowy ubezpieczenia były lokowane w najlepszych i najbardziej wiarygodnych firmach ubezpieczeniowych. Kierujemy się w tej mierze kryteriami spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez ubezpieczycieli, profilem specjalizacji w zakresie produktów ubezpieczeniowych, dobrą współpracą w trakcie tworzenia założeń oraz realizacji programów ubezpieczeniowych, w szczególności zaś sprawnością w zakresie profesjonalnej likwidacji szkód.

Obecnie Kancelarię Brokerską TASK Spółkę z o.o. tworzy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ubezpieczeń. Nasi pracownicy, dzięki swemu profesjonalizmowi potrafią sprostać trudnym wyzwaniom i pomogą wybrać właściwą strategię działania. Mając do dyspozycji najwyższej klasy specjalistów oraz dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań ubezpieczeniowych proponujemy pomoc w przygotowaniu kompleksowego programu ubezpieczeń oraz programu zarządzania ryzykiem. Wiedza i umiejętności naszych pracowników są stale doskonalone i pogłębiane w ramach szkoleń, zarówno wewnętrznych organizowanych przez Kancelarię Brokerską TASK jak i organizowanych przez zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz inne organizacje np. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, stowarzyszenia rzeczoznawców, izby gospodarcze.

Skorzystanie z usług oferowanych przez Kancelarię Brokerską TASK jest gwarancją dostępu do rozległej wiedzy na temat rynku ubezpieczeniowego, jego najnowszych produktów i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

ZAKRES NASZYCH USŁUG - zobacz

Strona główna | Firma | Zakres usług | Kontakt | Do góry strony